Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców świń

Wielkość tekstu

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje o wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii, dla hodowców świń w zakresie:

  • przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń (załącznik) oraz
  • stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń (załącznik)

Powyższe dokumenty są skierowane przede wszystkim do rolników jako pomoc przy wdrażaniu przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56, poz. 344), tj.:

§ 21. Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę,
w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.

§ 23. 5. Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (redukcją kłów u prosiąt i knurów; obcinaniem części ogona), podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania” oraz Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów.

W załącznikach znajdują się wytyczne dot. ww tematu.

Informator dostępny jest również w biurze
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Limanowej

 

Do pobrania pliki pdf:

Wytyczne GLW dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dot. zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń - plik wytyczne01.pdf

 

Wytyczne doryczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń - plik wytyczne02.pdf